linkedin googlep phone mail hours where twit fb download alert login idea3 idea4 sgbikonkaglowna2 sgbglownaikona1 menu_toggler compass arrow-triangle-top arrow-triangle-bottom arrow-light-bottom arrow-light-right close search

Władze Banku - Żuławski Bank Spółdzielczy

Władze Banku

Błaszczyk Andrzej - Przewodniczący Rady
Brzozowski Henryk - Z-ca Przewodniczącego Rady
Dymiński Ireneusz - Sekretarz Rady
Boguszewski Grzegorz - Członek Rady Nadzorczej
Rutkowski Zdzisław - Członek Rady Nadzorczej
Guderska Ewa - Członek Rady Nadzorczej
Molski Mirosław - Członek Rady Nadzorczej
Palczewski Jerzy - Członek Rady Nadzorczej
Żarczyński Zbigniew - Członek Rady Nadzorczej
Molski Mirosław - Przewodniczący Komitetu Audytu
 
Guderska Ewa - Członek Komitetu Audytu
 
Palczewski Jerzy - Członek Komitetu Audytu
Beata Małgorzata Artypowicz-Frelik - p.o. Prezes Zarządu
Małgorzata Koćko - Wiceprezes Zarządu
Jolanta Beata Trochimiuk - Wiceprezes Zarządu